CHILD PROTECTION
This week we discuss Child Marriage and the impact it's having on the lives of many girls
4 questions polled on this topic
30% response rate
1,465 responded out of 4,849 polled
May 14. 2017
What is your understanding of Marriage?
May 14. 2017
Do know what to do if you or your friend is forced to get married?
May 14. 2017
Who decides if when and with whom children marry?
May 14. 2017
What are the common reasons parents marry off their children?

POLL RESULTS

MAY 14. 2017
What is your understanding of Marriage?
1,465 responded out of 4,849 polled
na
ndoa
ya
ni
mke
wa
watu
pamoja
mume
wawili
mwanamke
kuishi
kwa
mwanaume
kati
makubaliano
baina
familia
mme
kama
muunganiko
au
kuwa
watoto
jinsia
cha
tofauti
sielewi
katika
mbili
maisha
mahusiano
za
muungano
wenye
kuhusu
ambao
kitendo
yao
naelewa
la
kitu
ke
yaani
mmoja
wazazi
mtu
walio
ili
ndio
MAY 14. 2017
Do know what to do if you or your friend is forced to get married?
1,354 responded out of 1,465 polled
Female
46%
Yes
 
Yes
54%
No
 
No

Male
44%
Yes
 
Yes
56%
No
 
No
0-14
50%
Yes
 
Yes
50%
No
 
No

15-19
45%
Yes
 
Yes
55%
No
 
No

20-24
43%
Yes
 
Yes
57%
No
 
No

25-30
51%
Yes
 
Yes
49%
No
 
No

31-34
45%
Yes
 
Yes
55%
No
 
No

35+
43%
Yes
 
Yes
57%
No
 
No
44%
Yes
 
Yes
56%
No
 
No
MAY 14. 2017
Who decides if when and with whom children marry?
1,116 responded out of 1,354 polled
na
ndoa
za
ni
ya
wa
utotoni
kwa
wazazi
katika
au
watoto
mkoa
mtoto
umri
miaka
kuolewa
wangu
utoton
wahusika
18
chini
sana
wao
baba
maamuzi
elimu
wazaz
hasa
pia
la
ndio
mara
kama
wakati
mdogo
nyingi
maisha
huwa
wenyewe
kike
tamaa
binti
ndo
jamii
kuwa
zipo
cha
familia
kabla
MAY 14. 2017
What are the common reasons parents marry off their children?
1,059 responded out of 1,116 polled
na
ya
wa
ni
za
tamaa
sababu
elimu
wazazi
mali
kwa
watoto
maisha
mtoto
umasikini
mila
pesa
umaskini
mdogo
au
ndoa
ukosefu
katika
wao
kuwa
umri
hali
kupata
utotoni
potofu
familia
ugumu
kubwa
kama
pia
kwanza
ili
jamii
mzazi
wazaz
mahari
mimba
duni
kuozesha
ngumu
fedha
magumu
kutokuwa
kutokana
nyingi

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

Providing Under-Five Children their right to protection
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest