LIVELIHOOD
This week, young people share the challenges they face in running their own business enterprise
3 questions polled on this topic
31% response rate
35,257 responded out of 113,818 polled
Sep 16. 2017
Do you engage in any economic activity?
Sep 16. 2017
What type of economic activities do you engage in?
Sep 16. 2017
What challenges do young people face in running their own businesses in the country?

POLL RESULTS

SEP 16. 2017
Do you engage in any economic activity?
35,257 responded out of 113,818 polled
Female
63%
Yes
 
Yes
37%
No
 
No

Male
72%
Yes
 
Yes
28%
No
 
No
0-14
61%
Yes
 
Yes
39%
No
 
No

15-19
56%
Yes
 
Yes
44%
No
 
No

20-24
69%
Yes
 
Yes
31%
No
 
No

25-30
79%
Yes
 
Yes
21%
No
 
No

31-34
84%
Yes
 
Yes
16%
No
 
No

35+
86%
Yes
 
Yes
14%
No
 
No
69%
Yes
 
Yes
31%
No
 
No
SEP 16. 2017
What type of economic activities do you engage in?
15,292 responded out of 24,387 polled
na
biashara
kilimo
wa
ya
kuuza
nauza
ufugaji
kuku
za
ndogo
ufundi
nguo
duka
fundi
mboga
cha
mkulima
ndogondogo
ni
ujenzi
bodaboda
biashala
mbogamboga
boda
kulima
nafanya
matunda
la
sabuni
pia
bustani
kushona
ndiyo
nyanya
kazi
mfanya
kienyeji
kama
uuzaji
kutengeneza
genge
nafuga
kwa
mayai
ndio
vya
shughuli
maji
ukulima
SEP 16. 2017
What challenges do young people face in running their own businesses in the country?
15,043 responded out of 26,162 polled
na
wa
ya
mtaji
changamoto
ni
mitaji
kwa
ukosefu
elimu
biashara
kukosa
kazi
nyingi
vijana
za
sana
masoko
kama
kubwa
zao
pia
kipato
shughuli
capital
katika
kuwa
soko
mdogo
lack
pesa
vitendea
zipo
wateja
kutokuwa
kaz
kutosha
kiuchumi
kufanyia
au
la
bidhaa
nying
pamoja
midogo
wengi
bei
moto
hawana
tamaa

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

No related stories.

FEATURED IMAGES


MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest